Väntelista

13 oktober 18:30 - 20:30Svenska institutet

Stagnerande ekonomi, terroristattacker, upprörd debatt om islam och religionens roll i samhället samt väntade framgångar för invandrarfientliga Nationella fronten vid nästa års presidentval.

Vad är det egentligen som händer i Frankrike och vilken roll kan landet spela i EU och Europa?

Välkommen till ett intressant och aktuellt möte, i ett samarbete mellan Svenska Europarörelsen och Svenska institutet.

Praktiska detaljer

Seminariet är gratis men antalet platser begränsade. Efter seminariet bjuder vi in till mingel.

Skicka gärna vidare inbjudan till andra personer som du tror kan ha intresse av att närvara vid seminariet.

Varmt välkommen!

Foto: Ronel Reyes (Creative Commons)

Väntelista

Medverkande

Ingmarie Froman

Frankrikekännare och tidigare korrespondent för SVT och SR i Paris och Bryssel.

Läs mer

Göran von Sydow

Statsvetare och ställföreträdande direktör vid Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

Läs mer

Arrangeras av

Svenska institutet @SweInstitute katharina.holmen@si.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. 

Svenska Europarörelsen @europarorelsen1 info@svenskaeuroparorelsen.se

Svenska Europarörelsen är ett religiöst och partipolitiskt obundet forum och nätverk som vill främja och förstärka närvarokänslan av Europa i Sverige. Europarörelsen är en plattform för debatt om Europa. Genom seminarier, diskussioner och samtal utforskar de Sverige i Europa och Europa i Sverige.